Skočiť na hlavný obsah

KOŽAZ

KOŽAZ alebo Kurz ochrany života a zdravia je niečo, na čo spomínajú študenti a študentky nášho gymnázia roky po maturite a na naše šťastie nám v ňom tento rok nezabránil ani koronavírus. 

Prvý deň nášho kurzu sme začali osviežujúcou túrou po Jánošíkových dierach.  Spoločnými silami sme prešli strmými rebríkmi, hlbokými riečnymi dolinami, ale i vysokými lávkami, z ktorých sa nejednému z nás zatočila hlava. Občerstvili sme sa pri chate Podžiar, odfotili sa pri ovečkách a odštartovali sme zážitkové učenie v lokalite Terchová- Šípková. 

Krásna túra však nebola jediným zážitkom prvého dňa.  Hneď ako sme sa ubytovali a zoznámili s inštruktormi, vyskúšali sme si Crazy beh. Plnili sme zábavné úlohy a utužovali kolektív v tímovej práci. Večer sme s čelovkami na hlavách odštartovali vzrušujúci nočný beh (Nox quaerox). S využitím mapky a vlastnej orientácie sme hľadali kódy ukryté na rôznych miestach. Preverilo to našu fyzickú kondíciu, zmysel pre dobrodružstvo, ale i tímového ducha, ktorého objavil v sebe každý. 

Druhý deň sme tiež nešetrili silami. Strávili sme ho získavaním nových vedomostí z rôznych oblastí, akými boli napríklad topografia, pravidlá poskytovania prvej pomoci, ležitosť recyklácie (,,Zero waste), bezpečné zakladanie ohňa v prírode. Dokonca sme si mohli vyskúšať založiť oheň len pomocou kresadla a šikovnosti vlastných rúk. Tieto vedomosti boli podvečer využité pri plnení úloh aktivity Tour de les. Či už to bolo ošetrenie simulačného krvácania alebo hľadanie cieľov  pomocou azimutov. Večer bol všeobecný vedomostný kvíz, pri ktorom sme sa zasmiali, ale si aj utvrdili novozískané vedomosti. 

Tretí deň nezaostával za prvými dvoma.  Strieľali sme zo vzduchovky, hrali ringo, futbal s indiacou, frisbee. Súťažili sme ako jeden veľký tím 48 tretiakov z oboch tried. 

Z KOŽAZu sme si odniesli nové zážitky, skúsenosti, vedomosti a úsmevne zážitky, ktoré nám už nik nevezme!