Skočiť na hlavný obsah

Otvorenie školského roka 2020/2021

Otvorenie školského roka 2020/2021 v tomto roku prebehne netradične. Začiatok školského roka bude organizovaný nasledovne:

Žiaci 1. ročníka prídu do školy na 8:30 hod (o tomto čase, už musia byť všetci prváci prítomní) a stretneme sa na chodbe na 1. poschodí, kde budú dodržané bezpečné odstupy.

Žiaci 4.ročníka prídu do školy v čase od 8:45 do  8:55.

Žiaci 3.ročníka prídu do školy v čase od 8:55 do  9:05.

Žiaci 2.ročníka prídu do školy v čase od 9:05 do  9:15.

Žiaci po príchode do školy pôjdu priamo do svojich kmeňových tried, nezdržiavajú sa na chodbe.

Každý žiak si na prvý deň prinesie návleky, rúško a vyplnené vyhlásenie a dotazník, ktorý je pripojený nižšie ako príloha.

V prípade, že žiak má byť v školskom roku 2020/2021 úplne alebo čiastočne oslobodený od predmetu Telesná a športová výchova, je potrebné stiahnuť si patričné tlačivo a potvrdiť u odborného lekára. Potvrdené tlačivo spolu so žiadosťou rodiča odovzdá žiak triednemu učiteľovi. Tlačivá sú v prílohách.