Skočiť na hlavný obsah

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny v čase letných prázdnin sú denne

od 7.30 hod. – do 11.00 hod.

okrem dní čerpania celoškolskej dovolenky.

 

Celoškolská dovolenka :   20.07.2020– 31.07.2020