Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie v 2. termíne

Riaditeľka školy ako štatutárny orgán po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 08.06.2020 rozhodla,
že na Gymnáziu, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste sa

uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest v 2. termíne.

Prijímacie konanie prebehne 22.6.2020

Počet voľných miest: 3

Prihlášku je nutné zaslať do 19. júna 2020. V prihláške je potrebné uviesť mailový a telefonický kontakt.

Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020.

Prijímacie konanie bude prebiehať podľa platných kritérií, ktoré boli schválené pre 1. termín.