Skočiť na hlavný obsah

Prijímacie konanie - OZNAM

V súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR č.2020/11399: 1-A 2200 zo dňa 29.04.2020 oznamujeme počet obsadených a voľných miest do I. ročníka pre školský rok 2020/2021 v Gymnáziu, Jesenského 2243, Kysucké Nové Mesto k 05.06.2020:

Počet zapísaných žiakov: 41

Počet voľných miest: 3