Skočiť na hlavný obsah

Oznámenie o prerušení vyučovacieho procesu

V súvislosti s novým vývojom situácie, ako aj ďalšími potvrdenými prípadmi ochorenia COVID-19 dnes opäť zasadal krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja. Výsledkom sú prísne opatrenia, ktoré sa týkajú najmä stredoškolského vzdelávania.

S účinnosťou od zajtra 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 (vrátane) budú zatvorené všetky stredné školy v pôsobnosti Žilinského kraja.

Pre ďalšie informácie sledujte webstránku našej školy.

Žiadame žiakov, aby nevyhľadávali miesta s výskytom väčšieho počtu osôb a zdržiavali sa v domácom prostredí.

Rodičov prosíme o súčinnosť pri dodržiavaní preventívnych opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Rodičov prosíme o súčinnosť pri dodržiavaní preventívnych opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky:

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):
- umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
- očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
- zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
- vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
- dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha,
- zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí,
- v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov,
- nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením,
- ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

Ďalšie informácie nájdete na :
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=250&Itemid=153