Skočiť na hlavný obsah

ŠKOLSKÉ KOLO BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY

súťažiaci

Dňa 12.2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – kategória A – žiaci 3. a 4. ročníka a kategória B – žiaci 1. a 2. ročníka. V oboch kategóriách, okrem teoreticko-praktickej časti,  prezentovali traja žiaci aj vlastné projekty vo forme posterov.

Výsledky:

Kategória A

1.miesto  Andrea Pauková /IV.A/

2.miesto  Ivana Kopáčová /IV.B/

3. miesto  Michal Lehotský /IV.B/

Poster:

  1. miesto Juraj Gusko /III.B/ - Karcinóm hrubého čreva
  2. miesto Vanesa Marčanová /III.B/ - Helicobacter pylori

 

Kategória B

1.miesto             Nikola Sýkorová /I.B/

2.miesto             Rebeka Kultanová /II.A/

3. miesto            Lucia Ozsvaldová /II.B/

Poster:

  1. miesto Katarína Hurtošová /II.B/ - Výskyt alergických ochorení u detí a školskej mládeže v okrese Kysucké Nové Mesto

 

Na krajské kolo olympiády postupujú žiaci z 1. a 2. miesta z obidvoch kategórií.