Skočiť na hlavný obsah

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

     Novembrové dni sú už tradične na našej škole spojené s predmetovými olympiádami. Dňa 20. novembra si naši žiaci zmerali sily a vedomosti v anglickom jazyku. Súťažili v dvoch kategóriách 2A (1. a 2. ročník) a 2B (3. a  4. ročník). Svoje znalosti a stupeň ovládania anglického jazyka predviedli v písomných úlohách, ktoré testovali čítanie a počúvanie s porozumením, slovnú zásobu a gramatiku. V ústnej časti viedli rozhovor so skúšajúcimi Mgr. Danielom Jedinákom, Ing. Jankou Tichou a Mgr. Renátou Javoríkovou a vytvárali príbeh podľa obrázka. Po sčítaní získaných bodov vzniklo nasledovné poradie:

Kategória 2A:

  1. miesto  Matúš Máca, l. B
  2. miesto Lucia Pilková, ll. A
  3. miesto Alex Imrišek, ll.B

Kategória 2B:

  1. miesto Jozef Sebastian Kollarčík, lll. A
  2. miesto Ivana Hmírová, lV. B
  3. miesto Michal Lehotský, lV. B

Všetci umiestnení žiaci získali pekné ceny. Víťazom blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.