Skočiť na hlavný obsah

Medzinárodný deň školských knižníc

     28. október je už tradične každý rok Medzinárodným dňom školských knižníc. Naša škola sa tiež zapojila do tejto tradície a usporiadala podujatie, na ktorom sa zúčastnili aj žiaci  8. a 9. ročníka základných škôl v Kysuckom Novom Meste so svojimi vyučujúcimi. Naši tretiaci (lll. A) a členovia Žiackej školskej rady si pre hostí zo ZŠ pripravili aktivity, ktorých spoločnou témou bolo 145. výročie narodenia slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Na týchto aktivitách si mohli vyskúšať, ako sa píše diktát na stene, aký život mal J. G. Tajovský,  o čom písal vo svojich dielach, ako sa komunikuje tichou poštou, na čo sa využívali niektoré staré pracovné nástroje u Maca Mlieča a aké koreniny používala Mamka Pôstková v kuchyni. Za každú splnenú úlohu dostali žiaci body a tím žiakov s najvyšším počtom bodov získal sladkú odmenu. Naša škola venovala každej zúčastnenej škole príspevok do školskej knižnice v podobe knihy.

    Toto podujatie sa stretlo s veľkým úspechom, žiakom aj ich vyučujúcim sa veľmi páčilo a vyjadrili záujem zúčastniť sa podobných aktivít na našej škole aj v budúcnosti. Veľká vďaka patrí žiakom lll.  A triedy a členom Žiackej školskej rady pod vedením Mgr. Márie Macušovej.